Translatica, kierunek polsko-niemiecki
szkic przymiotnik, nieodmienny;
Entwurf;
Design ekonomia;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich