Translatica, kierunek polsko-niemiecki
świt rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Morgenrot;
Ursprung przenośne, książkowe, oficjalne;
Geburtsstunde przenośne, książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich