suport

 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
suport
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Support 
Technika
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich