Translatica, kierunek polsko-niemiecki
stworzenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
Geschöpf;
Kreatur;
Wesen;
Lebewesen;
Kreation;
Schaffung;
Geschöpfe książkowe, oficjalne;
Schaffen;
Bildung;
Lebewesen;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich