spoza

 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
spoza
przyimek
hinter 
książkowe, oficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich