Translatica, kierunek polsko-niemiecki
sposób postępowania rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Verfahren ekonomia;
Verhalten;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich