Translatica, kierunek polsko-niemiecki
spód rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Boden;
Unterseite medycyna, informatyka;
Unterteil;
Grund;
Sohle górnictwo;
Unterrock;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich