Translatica, kierunek polsko-niemiecki
schyłek rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Ende książkowe, oficjalne;
Ausgang książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich