Translatica, kierunek polsko-niemiecki
rozprawa przymiotnik;
Abhandlung szkolnictwo wyższe, ekonomia;
Arbeit-;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich