Translatica, kierunek polsko-niemiecki
robić czasownik, aspekt niedokonany;
machen potoczne, nieoficjalne, pejoratywne;
tun potoczne, nieoficjalne;
arbeiten;
schaffen;
produzieren potoczne, nieoficjalne;
werden;
ausüben;
treiben;
anfangen;
anstellen;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich