Translatica, kierunek polsko-niemiecki
robić interesy czasownik, aspekt niedokonany;
handeln ekonomia;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich