Translatica, kierunek polsko-niemiecki
reglamentować czasownik, aspekt niedokonany;
rationieren ekonomia;
bewirtschaften ekonomia;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich