Translatica, kierunek polsko-niemiecki

rad przymiotnik;
froh książkowe, oficjalne;
zufrieden;
erfreut;
gern książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich