przyjęcie

 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
przyjęcie
rzeczownik, rodzaj nijaki
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich