Translatica, kierunek polsko-niemiecki
przybliżać czasownik, aspekt niedokonany;
annähern techniczny;
nähern techniczny;
nahen;
erreichen;
zoomen;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich