Translatica, kierunek polsko-niemiecki
przestępstwo rzeczownik, rodzaj nijaki;
Delikt;
Straftat;
Vergehen ekonomia;
Täter;
Verstoß;
Crime;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich