Translatica, kierunek polsko-niemiecki
przerzucać czasownik, aspekt niedokonany;
durchblättern potoczne, nieoficjalne;
abwälzen;
wechseln;
werfen;
schleusen potoczne, nieoficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich