Translatica, kierunek polsko-niemiecki
przeprowadzić czasownik, aspekt dokonany;
umziehen;
führen;
abhalten;
abwickeln;
vornehmen;
steuern;
schleusen;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich