Translatica, kierunek polsko-niemiecki
przenikać czasownik, aspekt niedokonany;
durchdringen medycyna, techniczny;
eindringen biologia, chemia, medycyna, techniczny;
infiltrieren medycyna;
durchsickern chemia, medycyna, techniczny;
dringen medycyna, techniczny;
erfüllen;
sich vermischen biologia, chemia, medycyna;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich