Translatica, kierunek polsko-niemiecki
probierz rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy;
Prüfstein książkowe, oficjalne;
Kriterium;
Maßstab książkowe, oficjalne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich