Translatica, kierunek polsko-niemiecki
pierwiastka rzeczownik, rodzaj żeński;
Wurzel matematyka, techniczny;
Elemente astronomia, chemia, medycyna, informatyka;
Element;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich