Translatica, kierunek polsko-niemiecki
pierwiastek rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Element astronomia, chemia, medycyna, informatyka;
Wurzel matematyka, techniczny;
Grundstoff chemia;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich