Translatica, kierunek polsko-niemiecki
pełnić funkcję czasownik, aspekt niedokonany;
fungieren ekonomia;
dienen;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich