Translatica, kierunek polsko-niemiecki
owocować czasownik, aspekt niedokonany;
Früchte tragen ogrodnictwo, przenośne;
tragen;
fruchten;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich