ostoja

 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
ostoja
rzeczownik, rodzaj żeński
Bollwerk 
przenośne, książkowe, oficjalne
Hort 
przenośne, książkowe, oficjalne
Halt
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich