Translatica, kierunek polsko-niemiecki
osobnik rzeczownik, rodzaj męski, męski zwierzęcy;
Individuum biologia;
Subjekt;
Exemplar biologia;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich