osiągać

 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
osiągać
czasownik, aspekt niedokonany
erreichen 
Ekonomia, książkowe, oficjalne
erzielen 
Ekonomia
erlangen 
Ekonomia
erwerben 
Ekonomia
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich