Translatica, kierunek polsko-niemiecki
opatrunek rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Verband farmacja, nauki ścisłe;
Bandage farmacja;
Verbinden medycyna, nauki ścisłe;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich