Translatica, kierunek polsko-niemiecki
ocena rzeczownik, rodzaj żeński;
Bewertung;
Beurteilung medycyna, informatyka;
Note książkowe, oficjalne;
Auswertung medycyna, informatyka;
Zensur szkolnictwo wyższe, wojsko, szkolnictwo;
Urteil;
Ermessen;
Meinung;
Gutachten;
Prädikat;
Schulnote szkolnictwo wyższe, wojsko, szkolnictwo;
Wertung;
Benotung;
Positiv;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich