objętość danych

 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
objętość danych
rzeczownik, rodzaj żeński
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich