Translatica, kierunek polsko-niemiecki
obejście rzeczownik, rodzaj nijaki;
Anwesen;
Gehöft;
Benehmen;
Begehung;
Wesen;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich