Translatica, kierunek polsko-niemiecki
nacisnąć czasownik, aspekt dokonany;
drücken;
drängen potoczne, nieoficjalne;
treten;
tritt;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich