Translatica, kierunek polsko-niemiecki
nabierać kształtu czasownik, aspekt niedokonany;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich