nabierać ciała

 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
nabierać ciała
czasownik, aspekt niedokonany
zunehmen 
potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich