mówić

 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
mówić
czasownik, aspekt niedokonany
reden 
potoczne, nieoficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich