Translatica, kierunek polsko-niemiecki
kupon odsetkowy rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy;
Coupon;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich