krzak

 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
krzak
rzeczownik, rodzaj męski, męski rzeczowy
Strauch 
Botanika
Busch 
Botanika
Staude 
Botanika
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich