Translatica, kierunek polsko-niemiecki
kreatura rzeczownik, rodzaj żeński;
Kreatur potoczne, nieoficjalne, pejoratywne;
Geschöpf;
Wicht pejoratywne;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich