Translatica, kierunek polsko-niemiecki
krążyć czasownik, aspekt niedokonany;
kreisen medycyna;
rotieren;
umgehen;
pulsieren;
drehen;
umkreisen;
laufen;
schweifen;
kreuzen;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich