kondygnacja

 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
kondygnacja
rzeczownik, rodzaj żeński
Etage 
Architektura, książkowe, oficjalne
Stockwerk 
Architektura, książkowe, oficjalne
Geschoss 
Architektura, książkowe, oficjalne
Stock 
Architektura
Geschoß 
Architektura
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich