kondygnacja

 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
kondygnacja
rzeczownik, rodzaj żeński
Etage 
Architektura, książkowe, oficjalne
Stockwerk 
Architektura, książkowe, oficjalne
Geschoss 
Architektura, książkowe, oficjalne
Stock 
Architektura
Geschoß 
Architektura
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich