Translatica, kierunek polsko-niemiecki
kółko rzeczownik, rodzaj nijaki;
Rad;
Rädchen;
Ring;
Kreis;
Zirkel;
Rolle technika;
Runde;
Ring;
Ringel;
Kringel;
Arbeitsgemeinschaft szkolnictwo;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich