Translatica, kierunek polsko-niemiecki
kierownictwo czasownik;
Direktor;
führen;
antreten;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich