Translatica, kierunek polsko-niemiecki
jedyny rzeczownik, rodzaj męski, męski osobowy;
Einer;
Einzige;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich