Translatica, kierunek polsko-niemiecki
izba rzeczownik, rodzaj żeński;
Kammer ekonomia;
Stube archaiczne;
Haus ekonomia;
Zimmer archaiczne;
Raum;
Ausschuss;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich