formowanie

 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
formowanie
rzeczownik, rodzaj nijaki
Formgebung 
Chemia, Przemysł
Formung 
Chemia, Medycyna
Formen 
Chemia, Przemysł, Medycyna
Bildung 
Ekonomia, Chemia, Medycyna
Gestaltung 
Chemia, Medycyna
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich