Translatica, kierunek polsko-niemiecki
ewaluacja rzeczownik, rodzaj żeński;
Evaluierung ekonomia;
Evaluation ekonomia, informatyka, książkowe, oficjalne;
Auswertung informatyka;
Bewertung ekonomia, informatyka;
Beurteilung informatyka;
Einschätzung informatyka;
Berechnung informatyka;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich