dościgać

 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
dościgać
czasownik, aspekt niedokonany
einholen 
przenośne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich