Translatica, kierunek polsko-niemiecki
doręczenie rzeczownik, rodzaj nijaki;
Zustellung ekonomia, prawo;
Lieferung;
Aushändigung ekonomia;
Überbringung ekonomia;
Abgabe ekonomia;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich