desygnować

 
Translatica, kierunek polsko-niemiecki
desygnować
czasownik, aspekt niedokonany, aspekt dokonany
designieren 
Polityka
ernennen 
Polityka, książkowe, oficjalne
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich