Translatica, kierunek polsko-niemiecki
deptać czasownik, aspekt niedokonany;
treten;
zertreten;
trampeln;
schmutzig machen potoczne, nieoficjalne;
tritt;
stampfen;
reihen;
zgłoś uwagę
Lista haseł polskich
Lista haseł angielskich
Lista haseł niemieckich
Lista haseł włoskich
Lista haseł rosyjskich